Category Archives: Новости

 • ЈАВЕН ПОВИК за посета на почетна обука за вршење на работи на стечаен управник

  Комората на стечајни управници на Република Северна Македонија  согласно член 23 став 2 од Законот за стечај  објавува: Ј А В Е Н  ПО В И К за посета на  почетна обука за вршење на работи на стечаен управник Комората  на  стечајни управници на Република Северна Македонија ги информира  сите заинтересирани  физички лица  дека организира  […]

 • До Сите лиценцирани стечајни управници, членови на комората

  До Сите лиценцирани стечајни управници, членови на комората Предмет: Едукација Во организација на Комората на стечајни управници на РСМ, ќе бидат одржани работилници за едукација на стечајните управници-членови на комората, од Апелациони подрачја: Скопје, Битола, Штип и Гостивар. На Работилниците вообичаено ќе бидат поканети да присуствуваат и стечајни судии од овие апелациони подрачја. Работилниците се […]

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ До Сите стечајни управници – членови на Комората на стечајни управници на РМ

  Предмет: Едукација Во организација на Комората на стечајни управници на РМ ќе бидат одржани работилници за едукација на стечајните управници – членови на Комората на стечајни управници од Апелациони подрачја Скопје, Битола, Штип и Гостивар. На работилниците вообичаено ќе бидат поканети да присуствуваат и стечајни судии од овие апелциони подрачја. Работилниците се наменети за стручна […]

 • Известување за Обука на кандидати за стечајни управници

  Комората на стечајни управници на РМ ќе организира обука на кандидати за стекнување лиценца за овластени стечајни управници. Пријавување на кандидати на е-маил адреса на комората е најдоцна до 25.03.2016 година. Во пријавата да бидат наведени Име и Презиме, образование, податоци за контакт ( телефон, е-маил адреса, место на живеење). За останатите активности за обуката […]

 • Едукација

  Во организација на Комората на стечајни управници на РМ ќе бидат одржани работилници за едукација на стечајните управници – членови на Комората на стечајни управници од Апелациони подрачја Скопје, Битола, Штип и Гостивар. На работилниците вообичаено  ќе бидат поканети да присуствуваат и стечајни судии од овие апелциони подрачја. Работилниците се наменети  за стручна едукација на […]

 • Стручни работилници од областа на стечајот

  До Сите лиценцирани стечајни управници, членови на Комората Се известуваат стечајните управници дека Комората на стечајни управници на РМ организира стручни работилници од областа на стечајот. Едукацијата-обуката ќе биде организирана вообичаено во два турноса по Aпелациони подрачја: 13/14 Ноември (петок и сабота) 2015 година, за стечајни управници од Aпелциони подрачја, Битола Штип и Гостивар. 19/20 […]

 • ОДРЖУВАЊЕ ОСМО РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ

  ДО СИТЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА КОМОРАТА НА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ ПРЕДМЕТ: ОДРЖУВАЊЕ ОСМО РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе Одлука Осмото редовно Годишно Собрание, да се одржи во Сандански-Р.Бугарија во ,,Хотел Пирин Парк,, на 20.06.2015 година (Сабота) со почеток во 11,00 часот. Хотелското сместување е на база на полн пансион. […]

 • Повик за кандидирање на членови во дисциплински органи

  До Сите стечајни управници членови на  Комората на стечајни управници Предмет: Повик  за кандидирање на членови во дисциплински органи Управниот одбор на Комората на стечајни управници на седницата одржана на ден 15.05.2015 г. донесе одлука за отпочнување постапка заради избор на членови во дисциплински органи во рамки на комората за наредниот четиригодишен мандатен период. Согласно […]