Галерија

10 години Комора на стечајни управници

  Работилница: Април 2019

   Работилница: Ноември 2018

    Работилница: 2016, 2017, 2018

     Работилница: 29.11.2014 – 30.11.2014 – Хотел Милениум (Охрид)

      Работилница: 15.11.2014 – 16.11.2014 – Хотел Милениум (Охрид)

       Работилница: 1-2 Ноември – Хотел Милениум (Охрид)