Тело на комората

Управен одбор

Билјана Стефановска
Претседател
  Скопје
Ацо Дамчевски
Член
  Скопје
Александар Димовски
Член
  Скопје
Зоран Денковски
Член
  Куманово
Весела Петрулева
Член
  Велес
Ели Божиновска
Член
  Битола
Делфина Зајкоска
Член
  Прилеп
Александар Деспотоски
Член
  Охрид
Агрон Арифи
Член
  Тетово
Пепи Панев
Член
  Штип
Јован Митков
Член
  Струмица

Надзорен одбор

Сашо Георгиевски
Член
  Скопје
Глигорчо Дамчевски
Член
  Крушево
Ленка Илиеска
Член
  Скопје

Дисциплински совет

Вера Димитриевска
Предлагач за дисциплинска постапка
  Скопје
070/262-789
Живко Калков
заменик предлагач за
поведување дисц.постапка
  Скопје
Маринко Саздовски
  Скопје
Пепи Панев
Душко Трпески
заменик член
  Охрид
Ѓоко Стојкоски
заменик член
  Тетово
Драган Ангеловски
заменик член
  Велес