Контакт

 • Контакт

  Адреса: ул Васил Стефановски 26/16
  1000, Скопје
  Е-маил: komorasu@komorasu.org.mk
  Тел: 02 3223-857; 070 210-308
  Работно време: Понеделник-Петок од 8:30-16:30h

  Офицер за заштита на лични податоци

  Жаклина Сасанска
  Тел: 02 32 23-857; 070 210-308
  Е-маил: komorasu@komorasu.org.mk

  • Адреса:
   Васил Стефановски бр. 26/16
   Скопје, Република Северна Македонија

  • Детали:
   Телефон: 02/3223-857
   Факс: 02/3223-857