РАБОТИЛНИЦА (Наменета за стечајни управници и стечајни судии од Апелациони подрачја Битола, Штип и Гостивар)

ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА, СУДСКА ПРАКСА И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО ТЕК НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

Преземи (DOC, 258KB)

Posted in: