РАБОТИЛНИЦА на тема

ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА,СУДСКА ПРАКСА И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО ТЕК НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ - Наменета за стечајни управници и стечајни судии од Апелационо подрачје Скопје

Преземи (PDF, 495KB)

Posted in: