voislav

Author Archives

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ До Сите стечајни управници – членови на Комората на стечајни управници на РМ

  Предмет: Едукација Во организација на Комората на стечајни управници на РМ ќе бидат одржани работилници за едукација на стечајните управници – членови на Комората на стечајни управници од Апелациони подрачја Скопје, Битола, Штип и Гостивар. На работилниците вообичаено ќе бидат поканети да присуствуваат и стечајни судии од овие апелциони подрачја. Работилниците се наменети за стручна […]

 • Известување за Обука на кандидати за стечајни управници

  Комората на стечајни управници на РМ ќе организира обука на кандидати за стекнување лиценца за овластени стечајни управници. Пријавување на кандидати на е-маил адреса на комората е најдоцна до 25.03.2016 година. Во пријавата да бидат наведени Име и Презиме, образование, податоци за контакт ( телефон, е-маил адреса, место на живеење). За останатите активности за обуката […]

 • Едукација

  Во организација на Комората на стечајни управници на РМ ќе бидат одржани работилници за едукација на стечајните управници – членови на Комората на стечајни управници од Апелациони подрачја Скопје, Битола, Штип и Гостивар. На работилниците вообичаено  ќе бидат поканети да присуствуваат и стечајни судии од овие апелциони подрачја. Работилниците се наменети  за стручна едукација на […]

 • Стручни работилници од областа на стечајот

  До Сите лиценцирани стечајни управници, членови на Комората Се известуваат стечајните управници дека Комората на стечајни управници на РМ организира стручни работилници од областа на стечајот. Едукацијата-обуката ќе биде организирана вообичаено во два турноса по Aпелациони подрачја: 13/14 Ноември (петок и сабота) 2015 година, за стечајни управници од Aпелциони подрачја, Битола Штип и Гостивар. 19/20 […]

 • ОДРЖУВАЊЕ ОСМО РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ

  ДО СИТЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА КОМОРАТА НА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ ПРЕДМЕТ: ОДРЖУВАЊЕ ОСМО РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе Одлука Осмото редовно Годишно Собрание, да се одржи во Сандански-Р.Бугарија во ,,Хотел Пирин Парк,, на 20.06.2015 година (Сабота) со почеток во 11,00 часот. Хотелското сместување е на база на полн пансион. […]

 • Повик за кандидирање на членови во дисциплински органи

  До Сите стечајни управници членови на  Комората на стечајни управници Предмет: Повик  за кандидирање на членови во дисциплински органи Управниот одбор на Комората на стечајни управници на седницата одржана на ден 15.05.2015 г. донесе одлука за отпочнување постапка заради избор на членови во дисциплински органи во рамки на комората за наредниот четиригодишен мандатен период. Согласно […]

 • Известување

  ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ, ЧЛЕНОВИ НА КОМОРАТА Се известуваат стечајните управници дека Комората на стечајни управници организира стручни работилници од областа на стечајот. Едукацијата – Обуката ќе биде организирана вообичаено во два турноса по апелациони подрачја: 16/17 Април (четврток/петок) 2015 година за стечајни управници и судии од Апелационо подрачје Скопје; 08/09 Мај (петок/сабота) 2015 година за стечајни управници и судии од Апелациони подрачја Битола, Штип и Гостивар. Работилниците ќе се одржат во Охрид Хотел Милениум. Комисијата за едукација во рамки на Комората ќе ги превземе сите подетални потребни активности за успешно спроведување на Едукацијата-обуката. Претседател на Комора Ацо Петров

 • Едукација – Обука

  Управниот одбор на Комората на стечајни управници на својата седница одржана на ден 07.10.2014 донесе одлука за организирање на работилница за едукација-обука на стечајните управници членови на комората. Едукацијата-обуката ќе биде на тема ,,Првичните искуства, судска пракса, и правни проблеми кои се јавуваат во текот на примената на Законот за измените на законот за стечај […]