voislav

Author Archives

 • ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ

  ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ Комората на стечајни управници организира работилница за стечајните управници членови на Комората на која тема ќе бидат последните Законски прописи и измени од областа на стечајот. Работилницата ќе биде еднодневна во Скопје х.Арка и е закажана за ден 12.03.2014година од 10,00часот до 15,00часот. Со оваа работилница ќе бидат опфатени сите […]

 • Соопштение за едукација за измените на Законот за стечај

  До Сите стечајни управници-членови на Комората на стечајни управници Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе одлука на терет на Комората да биде организирана едукација за спроведување стечајните постапки во согласнот со најновите измени на Законот за стечај од Мај 2013година и Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно […]

 • Соопштение за обука Е-Аукција

  До Сите стечајни управници членови на Комората на стечајни управници, ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА Е-АУКЦИЈА  Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе одлука на терет на Комората за спроведување ОБУКА ЗА Е-АУКЦИЈА,како најнов начин за впаричување-продажба на имот во стечајните постапки предвидена со најновите измени на Законот за стечај. Обуката ќе ја спроведе ,,Ре-Актив,, […]

 • Обука: Најновите Измени во Законот за стечај

  До Сите стечајни управници Членови на Комора на стечајни управници Предмет: Обука Управниот одбор на Комората на стечајни управници на седницата одржана на ден 17.10.2013г одлучи до крајот на 2013 година да се спроведе обука за стечајните управници членови на Комората на стечајни управници. Обуката е задолжителна за сите стечајни кои имаат намера да ја […]

 • Работилница: Е-Стечај

  До сите лиценцирани стечајни управници Членови на Комората на стечајни управници За 29, 30 Ноември и 01 Декември 2013 година во организација на Комората на стечајни управници планирана е спроведување на работилница за Е-Стечај како дел од задолжителните обуки за обновување на лиценците. Обуката ќе биде спроведена од фирмата РЕ АКТИВ Скопје, која е овластена […]

 • Известување за одржување работилница

  Ве известуваме дека во организација на Комората за стечајни управници на РМ ќе биде одржана работилница – едукација на стечајните управници – членови на Комората на стечајни упраници од Апелациони подрачја Битола, Штип и Гостивар