Category Archives: Новости

 • ОДРЖУВАЊЕ ОСМО РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ

  ДО СИТЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА КОМОРАТА НА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ ПРЕДМЕТ: ОДРЖУВАЊЕ ОСМО РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе Одлука Осмото редовно Годишно Собрание, да се одржи во Сандански-Р.Бугарија во ,,Хотел Пирин Парк,, на 20.06.2015 година (Сабота) со почеток во 11,00 часот. Хотелското сместување е на база на полн пансион. […]

 • Повик за кандидирање на членови во дисциплински органи

  До Сите стечајни управници членови на  Комората на стечајни управници Предмет: Повик  за кандидирање на членови во дисциплински органи Управниот одбор на Комората на стечајни управници на седницата одржана на ден 15.05.2015 г. донесе одлука за отпочнување постапка заради избор на членови во дисциплински органи во рамки на комората за наредниот четиригодишен мандатен период. Согласно […]

 • Известување

  ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ, ЧЛЕНОВИ НА КОМОРАТА Се известуваат стечајните управници дека Комората на стечајни управници организира стручни работилници од областа на стечајот. Едукацијата – Обуката ќе биде организирана вообичаено во два турноса по апелациони подрачја: 16/17 Април (четврток/петок) 2015 година за стечајни управници и судии од Апелационо подрачје Скопје; 08/09 Мај (петок/сабота) 2015 година за стечајни управници и судии од Апелациони подрачја Битола, Штип и Гостивар. Работилниците ќе се одржат во Охрид Хотел Милениум. Комисијата за едукација во рамки на Комората ќе ги превземе сите подетални потребни активности за успешно спроведување на Едукацијата-обуката. Претседател на Комора Ацо Петров

 • Едукација – Обука

  Управниот одбор на Комората на стечајни управници на својата седница одржана на ден 07.10.2014 донесе одлука за организирање на работилница за едукација-обука на стечајните управници членови на комората. Едукацијата-обуката ќе биде на тема ,,Првичните искуства, судска пракса, и правни проблеми кои се јавуваат во текот на примената на Законот за измените на законот за стечај […]

 • ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ

  ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ Комората на стечајни управници организира работилница за стечајните управници членови на Комората на која тема ќе бидат последните Законски прописи и измени од областа на стечајот. Работилницата ќе биде еднодневна во Скопје х.Арка и е закажана за ден 12.03.2014година од 10,00часот до 15,00часот. Со оваа работилница ќе бидат опфатени сите […]

 • Соопштение за едукација за измените на Законот за стечај

  До Сите стечајни управници-членови на Комората на стечајни управници Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе одлука на терет на Комората да биде организирана едукација за спроведување стечајните постапки во согласнот со најновите измени на Законот за стечај од Мај 2013година и Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно […]

 • Соопштение за обука Е-Аукција

  До Сите стечајни управници членови на Комората на стечајни управници, ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА Е-АУКЦИЈА  Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе одлука на терет на Комората за спроведување ОБУКА ЗА Е-АУКЦИЈА,како најнов начин за впаричување-продажба на имот во стечајните постапки предвидена со најновите измени на Законот за стечај. Обуката ќе ја спроведе ,,Ре-Актив,, […]

 • Обука: Најновите Измени во Законот за стечај

  До Сите стечајни управници Членови на Комора на стечајни управници Предмет: Обука Управниот одбор на Комората на стечајни управници на седницата одржана на ден 17.10.2013г одлучи до крајот на 2013 година да се спроведе обука за стечајните управници членови на Комората на стечајни управници. Обуката е задолжителна за сите стечајни кои имаат намера да ја […]

 • Работилница: Е-Стечај

  До сите лиценцирани стечајни управници Членови на Комората на стечајни управници За 29, 30 Ноември и 01 Декември 2013 година во организација на Комората на стечајни управници планирана е спроведување на работилница за Е-Стечај како дел од задолжителните обуки за обновување на лиценците. Обуката ќе биде спроведена од фирмата РЕ АКТИВ Скопје, која е овластена […]

 • Известување за одржување работилница

  Ве известуваме дека во организација на Комората за стечајни управници на РМ ќе биде одржана работилница – едукација на стечајните управници – членови на Комората на стечајни упраници од Апелациони подрачја Битола, Штип и Гостивар