Category Archives: Uncategorized

  • ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ

    ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ Комората на стечајни управници организира работилница за стечајните управници членови на Комората на која тема ќе бидат последните Законски прописи и измени од областа на стечајот. Работилницата ќе биде еднодневна во Скопје х.Арка и е закажана за ден 12.03.2014година од 10,00часот до 15,00часот. Со оваа работилница ќе бидат опфатени сите […]