Tag Archives: соопштение

  • Соопштение за едукација за измените на Законот за стечај

    До Сите стечајни управници-членови на Комората на стечајни управници Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе одлука на терет на Комората да биде организирана едукација за спроведување стечајните постапки во согласнот со најновите измени на Законот за стечај од Мај 2013година и Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно […]

  • Соопштение за обука Е-Аукција

    До Сите стечајни управници членови на Комората на стечајни управници, ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА Е-АУКЦИЈА  Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе одлука на терет на Комората за спроведување ОБУКА ЗА Е-АУКЦИЈА,како најнов начин за впаричување-продажба на имот во стечајните постапки предвидена со најновите измени на Законот за стечај. Обуката ќе ја спроведе ,,Ре-Актив,, […]