Tag Archives: obuka

  • Известување за Обука на кандидати за стечајни управници

    Комората на стечајни управници на РМ ќе организира обука на кандидати за стекнување лиценца за овластени стечајни управници. Пријавување на кандидати на е-маил адреса на комората е најдоцна до 25.03.2016 година. Во пријавата да бидат наведени Име и Презиме, образование, податоци за контакт ( телефон, е-маил адреса, место на живеење). За останатите активности за обуката […]